KSR Kuebler

KSR Kuebler ekspanderer med tilbakekjøp av ”egen” fabrikk.

KSR Kuebler som nå er eiet av WIKA Group, en kjent og stor leverandør av instrumentering for prosessindustrien, har nå kjøpt tilbake Heinrich Kübler AG i Sveits og lagt den tilbake under KSR Kuebler i Tyskland.

Historikk.
I mer enn 50 år har KSR Kuebler i Zwingenberg i Tyskland utviklet og produsert måle- og reguleringsutstyr for væske og bulk materialer. Grunnlaget for utviklingen av KSR Kuebler ble lagt i 1962 av Dipl.-Ing. Heinrich Kübler. Oppfinnelsen av en magnetisk bryter, -noe helt nytt på den tiden, ga et veldig enkelt designkonsept som raskt fikk stor utbredelse. Flere produkter, som KSR magnetisk flottørbryter, KSR nivåsensor og KSR sidemontert nivåindikator, fulgte raskt.

Ekspansjon og brudd.
Det ble blant annet ekspandert ved å bygge en fabrikk i Sveits som produserte de samme produktene, men skulle primært ta seg av eksportmarkeder. Det ble etter noen år brudd mellom de to fabrikkene og den sveitsiske fabrikken som hadde navnet Heinrich Kübler AG ble i stedet en konkurrent.

Tilbakekjøp.
KSR Kuebler som nå er eid av WIKA Group, en kjent og stor leverandør av instrumentering for prosessindustrien, har nå kjøpt tilbake Heinrich Kübler AG i Sveits og lagt den tilbake under KSR Kuebler i Tyskland.
På denne måten er sirkelen sluttet og alle nivå produkter med navnet Kuebler kommer nå fra samme bedrift som de opprinnelig gjorde.

Samarbeid.
Process Partner AS, som nå er en del av AxFlow gruppen, har solgt KSR Kuebler’s produkter i Norge i mange år.
Sammen med AxFlow, som er WIKA representant i Norge, danner vi nå en sterk allianse med dyktige medarbeidere som har kunnskap og erfaring til å hjelpe både gamle og nye kunder med tekniske løsninger og service.

Produkter.
KSR Kubler leverer alle typer magnetiske og transparente sidemonterte nivåindikatorer for væsker, nivåtransmitter, nivåbrytere og styringer til disse.Print artikkel Skriv ut artikkelen
renas logo achilles logo olf logo

Elveveien 35   -   3262 Larvik   -   Telefon: 33 14 03 30
Faks: 33 14 03 31   -   E-post: office@processpartner.no
Nettløsning er levert av Kreatif AS