Honeywell type BA298 I

Kontrollerbar TBS-ventil godkjent for væskekategori 4 ihht. NS-EN 1717.

Beskrivelse

BA298-I tilbakeslagsikringsventiler (TBS) benyttes for å beskytte drikkevannsystemer mot tilbakestrømning av forurenset vann. Tilbakestrømning (tilbakeslag) kan forårsakes av trykkfall oppstrøms forbruker, eksempelvis rørbrudd, eller overtrykk hos forbruker som følge av teknisk feil. BA-ventiler er godkjent beskyttelse for væskekategori 4 ihht. NS EN1717 og kan benyttes for alle typer installasjoner som tilfredsstiller denne eller lavere væskekategorier.

Egenskaper
Produktinformasjon
Produkttype Tilbakeslagssikringsventiler
Produsent
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner