Software


Loggesoftware for XP2i

Crystal, DataloggerXP

Last ned: PDF ikon Processpartner
Crystal DataloggerXP
Loggesoftware for XP2i
  • Brukes med Crystal XP2i digitale manometre
  • Lagrer opptil 6000 loggepunkter i XP2i
  • Loggeinterval settes mellom 1/sek til 1 gang hver 18. time
  • Kan startes og stoppes fra keypad på XP2i
  • Alle data konverteres til ExcelPrint artikkel Skriv ut artikkelen

renas logo achilles logo olf logo
Elveveien 35   -   3262 Larvik   -   Telefon: 33 14 03 30
Faks: 33 14 03 31   -   E-post: office@processpartner.no

Nettløsning er levert av ViaNett AS