fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

Crystal Engineering XP

Loggesoftware for XP2i

Egenskaper

  • Brukes med Crystal XP2i digitale manometre
  • Lagrer opptil 6000 loggepunkter i XP2i
  • Loggeinterval settes mellom 1/sek til 1 gang hver 18. time
  • Kan startes og stoppes fra keypad på XP2i
  • Alle data konverteres til Excel

Beskrivelse

Hent ut loggerdataene fra XP2i og lag enkle grafer av trykktesten.


Håkon Ditlefsen
Salgsingeniør, Markedsføring | Process Partner AS
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image