Kontakt oss

Ijinus

Ijinus har vært en foregangsbedrift når det gjelder IIoT (Industrial Internet of Thing) i flere år, og er stadig i utvikling med nye spennende produkter.

I vann og avløpsbransjen (VA bransjen) benyttes Ijinus’s instrumentering til overvåking og diagnostisering av flow, vannhastighet, overflow, nivå, trykkmåling i kummer og drikkevann, overvann/spillvann/avløpsvann, H2S, pumpestasjoner mm.

For industrien og akvakultur: prosesslogging, nivåmåling i tanker, siloer, lagertanker, temperaturovervåking, avfallsmonitorering for å nevne noe.

Hovedkataloger: Ijinus Claire Group - Environment catalogue EN 2020.pdf

Dag Thorstensen
Salgsleder | Process Partner AS