fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Industrial Scientific Ventis Pro5

Ventis Pro5 er en topp moderne gassdetektor med mange muligheter og funksjoner. Den kan ha opptil 5 sensorer for forskjellig type gasser slik som LEL, Cl2, CO, H2S, HCN, NO2, NH3, O2, PH3 eller SO. I tillegg kan man ha IR sensor for CO2 og LEL eller PID sensor for VOC (flyktige organiske komponenter). Ventis Pro5 kan også tilkobles pumpe og DSX dockingstasjon.

Egenskaper

  • Detekterer opptil 5 gasser i et vidt spekter samtidig
  • Stort utvalg i sensorer
  • Kommuniserer trådløst med andre enheter og/eller iNet Now systemet
  • Sanntid posisjonsdeling
  • GPS lokasjon ved «Man down» og «panic alarm”
  • Kan settes i DSXi dockingstasjon for test og kalibrering

Beskrivelse

Ventis Pro 5 setter en ny standard for sikkerhet for arbeiderne ved fjernovervåkning av alarmer og situasjonen on site ved tilkobling til iNet Now platformen.


Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image