fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Vaisala CARBOCAP® MGP261

Metan, karbondioksid og luftfuktighet. Multigass-sensor MGP261 for smart kontroll av biogasskvalitet.

Egenskaper

  • Kan samtidig måle alle de tre hovedbiogasskomponentene – metan, karbondioksid og fuktighet
  • Gir et fullstendig bilde av biogasskvaliteten
  • Redusert behov for vedlikehold av CHP-motor og nedetid gjennom pålitelig fuktighetskontroll
  • Ex-sertifisert måling direkte i prosessrørledningen
  • Enkel å installere og passer inn i ethvert system

Beskrivelse

Få effektivisert ditt biogassanlegg gjennom monitorering av prosessen.

Vaisala CARBOCAP® MGP261 multigass-sensor for metan, karbondioksid og vanndamp hjelper til med å forbedre prosessen i ditt biogassanlegg

MGP-261-sensoren er kompakt i størrelse, Ex-sertifisert, og kan installeres direkte i gassledningen uten behov for et samplingssystem.

Sensoren er egnet for bruksområder som anaerob nedbryting av søppelfyllinger, industri- og kommunalt avfall, behandling av avløpsvann, overvåking av kraftvarme motorer (CHP), samt overvåking av aktivt kullfilter.

Sensoren leveres i to varianter:

Type MGP261 for monitorering av biogassproduksjonen og type MGP262 for monitorering av avgasser fra biogassproduksjonen.


Relaterte Produkter
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image