fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

HWM Pcorr+

PCorr+ er en kompakt lekkasjedeteksjonsenhet som gir både støylogging og korrelasjon i ett komplett system.

Egenskaper

  • Dedikert programvare: Korrelasjonsprogramvare basert på den vellykkede SoundSens-plattformen
  • Øyeblikkelig tilgang via app: WebCorr-kompatibel for datanedlasting, korrelasjon og opplasting til PermaNET Web
  • Lydopptak: evne til å ta opp og spille av lydfiler på nytt, gjennom WebCorr, for lekkasjelytting og korrelasjon
  • Fildeling: lydfiler kan sendes på e-post til kolleger via WebCorr
  • Trådløs dataoverføring: effektiv dataoverføring gjennom den nye Patroller 4-enheten

Beskrivelse

Ved å inkludere korrelasjonsprogramvare som bygger på vår anerkjente SoundSens-plattform, leverer PCorr+ lydopptak av høy kvalitet. Vår nyutviklede PCorr+-programvare er kompatibel med WebCorr-mobilappen, som lar brukere spille av lydfiler på nytt og korrelere data i felten.

Gjennom WebCorr kan data overføres til den skybaserte PermaNET webplattformen for sammenstilling og analyse.


Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image