fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

HWM WebCorr

HWMs WebCorr er en mobilapplikasjon som leverer rask korrelasjon i felt av data samlet inn av PCorr+ dataloggere.

Egenskaper

  • Trådløs tilkobling: data overføres raskt trådløst via Patroller 4 for rask tilgang
  • Lydopptak: tilgang i felt til PCorr+ lydfiler for rask og effektiv korrelasjon
  • Manuelt intelligent filtreringssystem: enkel tilgang til flere båndfilteralternativer for nøyaktig filtrering
  • Blandede materialer: rullegardinliste over rørmaterialer og rørlengdealternativer for maksimal nøyaktighet
  • Tidssynkronisering: for å sikre nøyaktigheten av korrelasjonen

Beskrivelse

WebCorr krever ingen internettilkobling eller DataGate-konto, og bruker trådløs tilkobling for å hente data (via Patroller 4) og gir raskt korrelasjon av lekkasjestøy for å effektivt lokalisere lekkasjer.


Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image