fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

Siemens Pointek CLS300

Kapasativ nivåbryter for krevende applikasjoner

Beskrivelse

Siemens Pointek CLS300 er en ekstra kraftig føler som sørger for en nøyaktig, driftsikker nivådetektering i røffe industriapplikasjoner med høyt trykk og høye temperaturer.

Den måler effektivt i væsker, på faststoff, slurry, flerfase og i applikasjoner med tyktflytende, både ledende og ikke ledende, medier. Transmitteren er mediefylt og er derfor helt upåvirket av kondensering og vibrasjoner.

De væskeberørte deler er i syrefast stål med PFA Teflonbelegg som gjør den motstandsdyktig mot kjemiske påvirkninger. For applikasjoner med høye temperaturer leveres den med keramisk føler. Medier med lav dielektrisk verdi blir sikkert detektert og den unike “active shield” teknologien gjør at giveren ignorerer påbygging på føleren.


Morten Witzøe
Produktansvarlig Rosemount, Siemens, Micronics
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image