fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

Siemens SITRANS LVS100/200

Vibrasjonsbryter med gaffel

Beskrivelse

Siemens SITRANS LVS100 og LVS200 er en nivåbrytere basert på en vibrasjonsgaffel som detekterer faststoff i siloer, tanker og binger. LVS200 har en kontaktutgang som indikerer høy eller lav alarm. Produkter kan være kalk, korn, mel, granulater etc. LVS200 tilbyr en sikker drift i produkter med en tetthet så lav som ned til 20 g/l.

LVS200 har en kompakt design og kan topp- eller side-monteres. Gaffelen design og oscilleringen gjør at føleren er selvrensende.

Det unike designet av gaffelføleren og måten krystallet virker eliminerer falske alarmindikeringer.

Et signal fra den elektroniske kretsen stimulerer krystallet i føleren og gjør at gaffelen vibrerer med en frekvens på 125Hz. Når gaffelen tildekkes blir endringen i frekvensen detektert av elektronikken og medfører til at releet endrer status etter ett sekunds forsinkelse. Når gaffelen igjen er fri fra mediet vil den begynne å vibrere igjen og releet endrer status tilbake igjen.

SITRANS LVS200 har universell driftsspenning og leveres standard med 230 mm innstikklengde.

Kan også leveres i forlenget utførelse, 300 til 4000 mm innstikklengde.


Morten Witzøe
Produktansvarlig Rosemount, Siemens, Micronics
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image