fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

WIKA motstandstermometer TR30

Standard temperaturføler for de fleste måleformål. Mest kjent er Pt-100 motstandstermometer

Beskrivelse

Måleprinsippet baserer seg på materialers elektriske motstandsendring i forhold til temperaturen. Motstandsendringene er definert i internasjonale normer (f eks. DIN-normer).

Følerlommer, transmittere (måleverdiomformere) og instrumentering finnes som tilbehør.


Øyvind Veidel
Produktansvarlig Vaisala
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image