fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

WIKA trykkformidlere type 990.xx

Trykkformidleren danner et fysisk skille mellom mediet der trykket skal måles, og selve trykkmåleren

Beskrivelse

Man benytter trykkformidlere for å beskytte trykkmåleren når:

Mediet er korrosivt, og selve trykkmåleren ikke må komme i berøring med mediet

Mediet er høyviskøst slik at dødsoner og trange åpninger i trykkmåleren fører til målefeil.

Mediet er ikke homogent eller inneholder partikler.

Mediet har en tendens til å krystallisere.

Mediet har en meget høy temperatur.


Øyvind Veidel
Produktansvarlig Vaisala
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image