fluidity.nonstop fluidity
WIKA trykkformidlere type 990.xx
fluidity.nonstop

WIKA trykkformidlere type 990.xx

Trykkformidleren danner et fysisk skille mellom mediet der trykket skal måles, og selve trykkmåleren

Kontakt oss
Beskrivelse

Man benytter trykkformidlere for å beskytte trykkmåleren når:

Mediet er korrosivt, og selve trykkmåleren ikke må komme i berøring med mediet

Mediet er høyviskøst slik at dødsoner og trange åpninger i trykkmåleren fører til målefeil.

Mediet er ikke homogent eller inneholder partikler.

Mediet har en tendens til å krystallisere.

Mediet har en meget høy temperatur.

Produktinformasjon
Produkttype Trykkinstrumentering
Produsent
Øyvind Veidel
Produktansvarlig WIKA
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner