fluidity.nonstop fluidity
WIKA motstandstermometer TR30
fluidity.nonstop

WIKA motstandstermometer TR30

Standard temperaturføler for de fleste måleformål. Mest kjent er Pt-100 motstandstermometer

Kontakt oss
Beskrivelse

Måleprinsippet baserer seg på materialers elektriske motstandsendring i forhold til temperaturen. Motstandsendringene er definert i internasjonale normer (f eks. DIN-normer).

Følerlommer, transmittere (måleverdiomformere) og instrumentering finnes som tilbehør.

Produktinformasjon
Produkttype Temperaturmålere
Produsent
Øyvind Veidel
Produktansvarlig WIKA
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner