fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop
Pumps

Pumper

Kontakt oss

Industrielle pumper er en essensiell komponent i mange industrier, og gir en pålitelig og effektiv måte å overføre væsker og gasser fra ett område til et annet. De er designet for å møte de spesifikke behovene til hver applikasjon, fra håndtering av etsende og agressive væsker til trykksetting og overføring av både væsker og gass. Industrielle pumper brukes i områder og industrier som kraftproduksjon, olje og gass, vann- og avløpsbehandling, kjemisk prosessering og mat- og drikkeproduksjon. Industrielle pumper kan deles inn i to hovedtyper: fortrengningspumper og sentrifugalpumper. Hver type har sine fordeler og ulemper, noe som gjør det viktig å velge riktig type for de spesifikke behovene til applikasjonen.

0 serie(r) fra 0 produsent(er)

Fortrengningspumper

Fortrengningspumper er en type mekanisk pumpe som bruker prinsippet om å forstørre (prime) og redusere (presse) plassen i pumpehuset for å generere en konstant volumforskyvning. Denne forskyvningen er (omtrent) direkte proporsjonal med pumpens hastighet, noe som betyr at pumpens levering (strømningshastighet) er uavhengig av leveringstrykket. I fortrengningspumper flyttes en forhåndsbestemt mengde væske med hver syklus. Maksimalt trykk er først og fremst begrenset av den mekaniske styrken til pumpen.

Sentrifugalpumper

Sentrifugalpumper er samlenavnet på pumper som bruker sentrifugalkraft for å overføre væsker fra ett sted til et annet ved å skape vakuum. I sin enkleste form består en sentrifugalpumpe typisk av et roterende løpehjul med blader, plassert i et pumpehus. Sugeledningen(suction line) er koblet til det sentrale innløpet til pumpehuset, og trykkledningen er koblet til den ytre omkretsen. Når løpehjulet roterer, fører sentrifugalkraften til at væsken drives fra senteret til den ytre periferien.

Pumpetyper og deres bruksområder

  • Hygieniske roterende stempelpumper kan blant annet pumpe kalde og viskøse stoffer, som smør, med få hulrom for enkel rengjøring.
  • Roterende lobepumper med matsertifikat er ideelle for å pumpe yoghurt med store leveringskamre, og forhindrer skade på delikate ingredienser som jordbær.
  • Selv-primende peristaltiske pumper brukes ofte i bryggerier for å pumpe mesk og måle kiselgur i filtreringsprosesser.
  • Selv-primende luftdrevne membranpumper er designet for å pumpe vann som inneholder sand og andre smusspartikler uten å stole på en ekstern strømkilde.
  • Eksentriske skruepumper brukes i vannbehandling, kjemiske prosesser og næringsmiddelindustri for å transportere slipende væsker med høyt faststoffinnhold.
  • Målepumper kan injisere kjemikalier i prosessen under høyt trykk, noe som gjør dem ideelle for bruk i raffinerier og store kjemiske anlegg.
  • Kraftige girpumper er designet for å håndtere medier med høy viskositet og temperatur, noe som gjør dem ideelle for pumping av tjære og asfalt.

Finn riktig industripumpe for dine behov

AxFlow tilbyr industripumper og tilbehør til et bredt spekter av industrier og bruksområder. Trenger du hjelp til å velge riktig pumpe til dine behov? Ikke nøl med å ta kontakt. AxFlows eksperter og ingeniører kan gi veiledning for å velge, spesifisere, installere og vedlikeholde din industripumpe.

Christian Semb
Avdelingssjef pumpe
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image