fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

OTECHOS DVS-I

Den første intelligente tetningsløsningen i rørindustrien.

Egenskaper

  • Gasstett
  • Enkel installasjon uten behov for sveising
  • Kan detektere trykk, temperatur, flow, multiflow og vibrasjon
  • Plassbesparende
  • Kablet eller trådløs tilkobling

Beskrivelse

DeltaV-Seal Intelligent (DVS-I) kombinerer de overlegne tetningsevnene til OTECHOS patenterte DeltaV-Seal med sensorteknologi for prosessovervåking.

Metall til metall pakning med samme materiale i tetningen/pakningen som flenser og røret, tillater store svingninger i temperatur og fortsatt samme tetthet på tetningen og flensforbindelsen. Selve pakningen har vist at den gir en tettest mulig tetning, dvs. samme tetthetsklasse som for røret. DeltaV-Seal er en metallpakning i ett stykke. Ingeniørens valg av forsegling aldri vært enklere.

Denne pakningen kan detektere trykk, temperatur, flow, multiflow, vibrasjon osv., og dermed forutsi fremtidige problemer som kan oppstå i et prosessrørsystem.

DVS-I er enkel å installere for å erstatte den tradisjonelle pakningen. Det er ikke behov for å oppgradere rørsystemet. DVS-I kan installeres for å kommunisere med kontrollsystemene som en kablet eller trådløs tilkobling. At sensorene sitter i selve pakningen eliminerer behovet for å gripe inn i selve rørsystemet. Det er ikke behov for varmt arbeid, maskinering og/eller montering av spoler i rørsystemet; bare bytt ut standardpakningen.


Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image