Ny og forbedret nøyaktighet for trykkloggerne nVision og XP2i fra Crystal Engineering

tirsdag 31. desember 2019

Det har lenge vært ønskelig med en bedret nøyaktighet på trykkloggere for å møte bransjekrav som DNV-OS-F101 for hydrostatisk trykktesting. Crystal har svart på denne forespørselen med å forbedre spesifikasjonene på både nVision og XP2i.

700 bar og 1000 bars modulene til nVision har nå doblet nøyaktigheten til +/- 0,05 % av målt verdi.

Det populære digitale manometeret, XP2i, har nå tre nøyaktigheter å velge mellom. Fra eksisterende +/- 0,1 % av målt verdi, til den beste som er 0,02 % FS. Mellomversjonen på 0,05 % FS vil dekke kravene til DNV ved trykktestinger.


Datablad nVision

Datablad XP2i