Kontakt oss

Sørg for sikkert arbeid i kummen med gassdetektorer

mandag 25. april 2022

Å arbeide i kummer eller dype grøfter er ofte forbundet med en rekke farer, blant annet lavt oksygeninnhold og innsig av giftige gasser fra avløpsrør eller skjøter i kummen. For å arbeide sikkert i kummene, er derfor VA-bransjen underlagt strenge HMS-regler som blant annet pålegg om gassmåler i kummer over 1 meter dype. Selv om HMS regelverket er på plass i kommunene, er det fort gjort å glemme seg eller slurve på dette området.

Flere av kommunene vi har snakket med forteller om et stort forbedringspotensial når det gjelder gassdeteksjon i kummer og kanaler.

- Vi har gode rutiner og er langt fremme på mye, men på HMS og sikring av kummer for gass kan vi nok bli bedre, sier en fra teknisk etat i en mellomstor norsk kommune.

- Dette hører vi fra tid til annen og er egentlig et paradoks med tanke på hvor lett det er å sikre seg, sier Håkon Ditlefsen i Process Partner. De fleste er nok veldig opptatt av sikkerheten når man skal ut å dykke i havet, men er ikke så nøye når man skal krype ned i en kum, fortsetter han.

En mobil gassdetektor kan festes i beltet eller på jakken og kan detektere lavt oksygennivå eller innhold av giftige og eksplosjonsfarlige gasser.

Livsfarlige gasser i kummer kan oppstå

Lavt oksygeninnhold, spesielt i de mindre kummene forårsakes ofte på grunn av høyt karbondioksidinnhold i kummen. Siden karbondioksid (CO2) er tyngre enn oksygen, presses oksygenet ut av kummen. CO2 vil også hindre lungene i å ta opp oksygenet som er til stede. Under 19% O2 i lufta vil føles ubehagelig og dersom nivået 10-12% eller mindre, er det fare for bevisstløshet og hjerneskade.

I stillestående avløpsvann og i slam kan det også forekomme giftige gasser som hydrogensulfid (H2S) Denne gassen er fargeløs, tyngre enn luft, og lukter av råtne egg. Ved høy konsentrasjon, sløver den hjernen, lammer luktesansen og er dermed ekstra farlig.

Det kan også være tilfeller hvor avløpsvann og slam kan føre til dannelse av metan (CH4) som er en eksplosiv gass. Metangass er lettere enn luft, og dannes ved anaerob nedbrytning av visse typer organisk materiale, bl.a. ved forråtnelse av slam, kloakk o.l. Gassen er nesten luktfri og ikke helsefarlig, men eksplosjonsfarlig i blanding med luft.

Steder hvor det brukes forbrenningsmotorer, vil det også kunne oppstå kullos (CO) og natriumdioksid.

HMS-reglene krever kartlegging og rapportering av giftige gasser og områder med lavt oksygennivå, samt personlige gassmålere for operatørene som arbeider i kummen eller i områder med fare for gass.

- Vi mener at dette en særdeles enkel måte å sikre seg på. Enkle og små multigassmålere med lang batteritid er en liten investering og gir høy grad av sikkerhet for kommunene. Målerne kan detektere flere gasser i et vidt spekter og har mange tilleggsegenskaper som tilkobling til nettverk som iNet. Det er ellers viktig å teste (bump test) og kalibrere målerne med gass jevnlig for å være sikker på at målerne fungerer som de skal og viser riktige verdier. Dersom du ikke vet om måleren fungerer eller ikke, gir den heller ingen sikkerhet for deg, avslutter Ditlefsen.

Kilde: Norsk Vann

 

Se vårt utvalg innen gassdeteksjon her

 

Håkon Ditlefsen
Salgsingeniør, Markedsføring | Process Partner AS