Process Partner leverer lastceller til Ocean Farm 1

tirsdag 22. august 2023

Gjennom et samarbeidsprosjekt med instrumentleverandøren Wika Instruments Ltd har Process Partner levert lastceller til Ocean Farm 1. Nå er fisk i anlegget og full produksjon og SalMar Aker Ocean AS er godt fornøyd med løsningen.

Som et forbedringstiltak på verdens første havmerd Ocean Farm 1, har SalMar Aker Ocean besluttet å montere inn lastceller på opphengene til fiskenoten. I samarbeid med Process Partner AS og Wika Instruments Ltd er det gjort en videreutvikling av tradisjonelle lastceller for at de skal kunne benyttes på Ocean Farm 1.

Ønske om lang levetid på cellene under ekstreme vær- og miljøforhold offshore, stiller meget høye krav til materialkvalitet og måleteknikk. Hovedhensikten er å detektere skade på linene som holder nettet oppe. Siden målecellene stort sett er i kontakt med sjøvann, er alt materiale i Super Duplex Stainless Steel.

Oppgraderingen og integrasjonen med lastcellene som ble gjort på Aker Verdal fungerte godt. Det har vært god kommunikasjon og samarbeid mellom alle partene og sammen har vi funnet en trygg og god måleteknisk løsning, forteller Bjørn Erik Pedersen, Prosjektleder SalMar Aker Ocean

- Mange mener produksjon av laks i havet er løsningen på utfordringen med å ha tilstrekkelig matvareproduksjon på jorden for fremtidige generasjoner. Vi er derfor glade for å bidra med vår kunnskap og erfaring innenfor instrumentering og måleteknikk, slik at Ocean Farm 1 er enda bedre rustet for fremtidig lakseproduksjon og suksess, sier Håkon Ditlefsen, salgsingeniør hos Process Partner.