fluidity.nonstop fluidity
Kontakt oss
fluidity.nonstop

Ijinus CSCV3

Overflow detektor med kabel

Egenskaper

  • Kapasitiv teknologi med referanse til luft
  • Temperatur kompensert
  • Styring og overvåking av eventuell belegg/groing på sensor
  • IP68
  • Dynamisk analyse av terskelverdier
  • MODBUS, Open drain NO, NC, pulse utgang
  • Kan benyttes sammen med Ijinus dataloggere
  • Kompatibel med PLS/Prosessapplikasjoner
  • Teknologi patentert av IJINUS

Beskrivelse

IJINUS presenterer den første overløpsdetektoren / Overflow sensoren som integrerer CapAir®-teknologien, en IJINUS patent. Denne smarte sensoren forenkler installasjonen og reduserer vedlikeholdet betraktelig sammenlignet med en resistiv og en tradisjonell kapasitiv teknologi.

CapAir®-teknologien, kapasitiv måling med referanse til luft, muliggjør pålitelig deteksjon av vannoverløp under de tøffeste forhold. For pålitelig deteksjon blir den kapasitive målingen også temperaturkompensert. Typisk brukt som overflow sensor i vann og avløpsbransjen VA der måling av overvann, maksimalt vannivå i vannkum, kummer og fordrøyningsanlegg, sedimeteringsanlegg, sandfang og overløpskummer er aktuelle applikasjoner. Andre applikasjoner er alle steder hvor en trenger alarmhåndtering/ eller aksjon dersom en væske overstiger et visst nivå.


Dag Thorstensen
Salgsleder | Process Partner AS
Jeg aksepterer at min kontaktinformasjon vil bli lagret i AxFlow-gruppens database og CRM Om Process Partner
An error has occurred while getting captcha image